Om nettverket

Nexus Nidaros er et tverrfaglig forskningsnettverk med utspring i forskningsmiljøer i og rundt Trondheim med særlig interesse for og kompetanse på Nidaros erkesete og kirkeprovins.

Vår målsetning er å øke kunnskapen om kirkens og religionens rolle i samfunnsutviklingen fra vikingtidens kristningsprosess til dagens Olavkult. Vi arrangerer konferanser, forskningsseminarer og workshops, redigerer bøker, tar initiativ til forskningsprosjekter og forskergrupper og fungerer som møtested for lokale forskere. Vår aktivitet foregår i hovedsak i NTNUs lokaler i Elvegt. 17, i samarbeid med DKNVS.

Nettverket har deltakere fra følgende institusjoner:

  • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • DKNVS Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
  • NDR Nidarosdomens restaureringsarbeider
  • NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Riksantikvaren
  • SNK Stiklestad nasjonale kultursenter