Medlemmer

Koordinator: Randi Bjørshol Wærdahl, førsteamanuensis, Institutt for historiske studier, NTNU

Margrete Systad Andås, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU

Heidi Anett Øvergård Beistad, fagsjef, Stiklestad Nasjonale kultursenter

Ivar Berg, førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Terje Brattli, arkeolog, Vitenskapsmuseet, NTNU

David Brégaint, postdoktor, Institutt for historiske studier, NTNU

Kjersti Bruvoll, førsteamanuensis, Institutt for allmennfag, NTNU

Martin Callanan, førsteamanuensis, Institutt for historiske studier, NTNU

Axel Christoffersen, professor, Vitenskapsmuseet, NTNU

Rakel Igland Diesen, stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Øystein Ekroll, forsker, Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider

Roman Hankeln, professor, Institutt for historiske studier, NTNU

Jan Frode Hatlen, førsteamanuensis, Institutt for historiske studier, NTNU

Steffen Hope, stipendiat, Syd-danske universitet

Erik Jondell, prosjektleder, Riksantikvaren

Chris McLees, arkeolog, Norsk institutt for kulturminneforskning

Birgit Maixner, førsteamanuensis, Vitenskapsmuseet, NTNU

Marthe Mokkelbost, arkeolog, Vitenskapsmuseet, NTNU

Terje Breigutu Moseng, stipendiat, Universitetet i Bergen

Magne Njåstad, professor, Institutt for historiske studier, NTNU

Ingrid Lunnan Nødseth, stipendiat, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU

Erik Opsahl, professor, Institutt for historiske studier, NTNU

Susann Anett Pedersen, stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Anna Petersén, arkeolog, Norsk institutt for kulturminneforskning

Leif Inge Ree Petersen, førsteamanuensis, Institutt for historiske studier, NTNU

Aina Heen Pettersen, stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Jon Anders Risvaag, førsteamanuensis, Vitenkskapsmuseet, NTNU

Merete Røskaft, Prosjektleder, Det kongelige norske videnskabers selskap/Kunnskapsbyen

Margrethe Stang, førsteamanuensis, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU

Ingrid Ystgaard, arkeolog, Vitenskapsmuseet, NTNU