Aktiviteter

 

Kommende aktiviteter

30.11-1.12 2017

Challenging 997: Church. Town. Saint. St. Clement’s Church and the Development of Trondheim 900-1150

Sted Øysteinssalen, Erkebispegården, Trondheim

Engelskspråklig symposium som er gratis og åpent for alle interesserte

Program 30.11

11.00-12.00 Town walk The Medieval Town: Excavations from the 70s to the present med Ian Reed, NIKU. Oppmøte: Vår Frues kirke

Session 1 «Point of departure»

13.00-14.00 Anna Petersen, NIKU: The Excavation at Peter Egges plass

14.00-14.30 Barbara Crawford, Prof emer. University of St Andrews: The Cult of St. Clement

14.30-15.00 Sverre Bagge, Prof emer. University of Bergen: The Translation and Canonisation of Olav – the Literary Evidence

15.00-15.30 Coffee

15.30-16.00 Axel Christophersen, NTNU VItenskapsmuseet: Revisiting 997

16.00-16.15 Erik Jondell, Riksantikvaren: Plans for the Dissemination of the Findings from Peter Egges plass

Program 1.12.2017

Session 2 Church

09.00-09.30 Thomas Bertelsen, Danmarks Nationalmuseum: Jelling and the Danish Wooden Churches

09.30-10.00 Gunnar Almevik, Gøteborgs universitet: Early Wooden Churches and the Swedish Material

10.00-10.30 Steinar Magnell, Rogaland fylkeskommune: The first Norwegian Churches

10.30-11.00 Coffee

Session 3 Town and Landscape. Centralization of Power

11.00-11.30 Birgit Maixner, NTNU Vitenskapsmuseet: Manor, Market and Church: Archaeological Evidence of Early Medieval Manors in the Surroundings of Trondheim

11.30- 12.00 Geir Atle Ersland, University of Bergen: Early Urbanization in Norway

Session 4 Cult

13.00-13.30 Nora Berend, St Catharine’s College Cambridge: Sanctity and Power around 1000

13.30-14.00 Margrete Syrstad Andås, NTNU Dept of Art and Media Studies: Religious Time Needs Religious Place: The Early Churches of Nidaros

14.00-14.30 Øystein Ekroll, Nidaros Cathedral Restoration Workshop: The Royal and Christ-like Martyr: Constructing the Cult of St Olav 1031 – 1200

14.30-15.00 Coffee

15.00-16.00 Plenary discussion

Avsluttede aktiviteter 2017

 

14.-16. august 2017: 29. Nordiske historikermøte, Ålborg

Sesjon: Reform og reformasjon. Kirkelig reform og lokal administrasjon. Foredrag ved Anna Minara Ciardi, Heidi Anett Øvergård Beistad and Kirsi Salonen. Moderator: Magne Njåstad.

23 juni: Historikerdagene 2017, Trondheim

Sesjon 1: Ei samfunnsmakts undergang – omfordelingen av den norske katolske kirkas ressurser etter 1537. Foredrag ved Erik Opsahl, Randi Bjørshol Wærdahl, Magne Njåstad, Jørn Øyrehagen Sunde.

15. juni: Sommeravslutning, Selma restaurant, Solsiden, kl 19.30

29.-31. mars: Forskergruppens arbeidsseminar: Helgendyrkelsen i Norden

Foredrag ved Kurt Villads Jensen, Tuomas Heikkilä, Christian Lovén: Erikskulten under medeltiden, Lars Bisgaard, Jyrki Knuutila, Kirsi Salonen, Henrik Ågren, Jan Frode Hatlen, Stefan Brink og Roman Hankeln.

24. mars: Seminar Elvegt 17, 9-11

Jan Frode Hatlen, IHS  Olav og nasjonen: ca. 1830-1955

Thomas Brandt, IHS Fra viking til pilegrim: historiebruk rundt Trondheims tusenårsjubileum i 1997

3. mars: Seminar Elvegt 17, 9-11

Anna Petersén, NIKU «Kulturlandskapet på Nidarneset og middelalderbyens utvikling og topografi»

3. februar: Seminar Elvegt 17, 9-11

Jon Anders Risvaag, VM, og Svein Gullbekk, KHM, presenterer Religion and Money-prosjektet

25. januar: Kunnskapsbyen: Reformasjonen i Nidaros bispedømme, Suhmhuset

Foredrag ved Magne Njåstad, Randi B. Wærdahl og Erik Opsahl

20. januar: Seminar Elvegt 17, 9-11

Axel Christophersen, VM “Kirkene i Trondheims bylandskap i middelalderen: Kunnskapsstatus og forskningspotensial»

6. januar: Internt forskergruppeseminar

2016

23.-26. november: Oppstart med workshop og idemyldring, Det norske instituttet i Roma