Nexus Nidaros er et tverrfaglig forskningsnettverk med utspring i forskningsmiljøet i og rundt Trondheim. Det består av forskere med særlig interesse for og kompetanse på Nidaros erkesete og kirkeprovins.

Nettverkets målsetning er å øke kunnskapen om og forståelsen av kirkens og religionens rolle i samfunnsutviklingen fra vikingtidens kristningsprosess til dagens bruk av religiøse elementer fra middelalderen.

Nettverket ledes fra Institutt for historiske studier ved NTNU